H2gO – managementsysteem voor waterbeheer

H2gO is een open telemetrie- en procesautomatiseringssysteem ontwikkeld voor real-time monitoring, besturing en alarmering van complete infrastructuren. H2gO is een web-hoofdpost. Het systeem is overal toegankelijk via het internet en volledig afgestemd op de meest actuele standaarden in de watersector. 

H2gO Progresity@0.5x

Efficiënte bedrijfsvoering

H2gO helpt je bij het op afstand beheren, monitoren en besturen van installaties en machines in het veld. Daarnaast beschikt H2gO over mogelijkheden om de operationele bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Het systeem wordt toegepast bij een breed scala van organisaties en samenwerkingsverbanden in de watersector. Hierbij kun je denken aan procesautomatisering en open telemetrie voor afvalwaterbeheer, drinkwaterbeheer, hemelwaterbeheer, oppervlaktewaterbeheer én grondwatermonitoring bij gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en toeleveranciers. 

H2gO waterbeheer

Slim waterbeheer

Water hoort bij Nederland. Het is niet zomaar dat Nederland al jaren vooroploopt als het gaat om waterbeheer. Progresity draagt haar steentje bij door het inzetten van een slim Waterbeheer. H2gO stelt je in staat om de gehele waterketen op afstand te monitoren, besturen, beheren en managen. Dit kan voor jouw eigen organisatie, maar ook in regionaal verband. Denk hierbij aan objecten als pompen, sluizen, stuwen, bruggen, overstorten en niveaumetingen.

Waarom kiezen voor H2gO

menu_dark-1

Toegankelijk

H2gO is overal toegankelijk via het internet.

menu_light (1)

Gebruiksvriendelijk

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke visualisatie

menu_dark-1

Veilig

Beveiligd tegen ongewenst gebruik op ieder niveau.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wie buitenruimte beheert, is al gauw verantwoordelijk voor héél veel individuele objecten. Hoe houd je zicht op wat je hebt en wat er moet gebeuren? En hoe organiseer je dat zo efficiënt mogelijk?

DataQuint-2019-2687