Progresity blogs

Claim je toegankelijkheidsstatus voor de BuitenBeter app

Samen maken wij buiten beter, en dat doen wij met de BuitenBeter app natuurlijk niet alleen. De BuitenBeter gebruikers zijn de oren en ogen van jouw gemeente. Hierin nemen wij als softwareleverancier de verantwoordelijkheid om onze software zo toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Ontdek hoe we dit hebben gedaan en hoe je als gemeente jouw toegankelijkheidsverklaring kan aanvragen voor BuitenBeter.

Waarom is digitoegankelijkheid belangrijk?

In veel landen, waaronder Nederland, zijn er wettelijke verplichtingen omtrent digitale toegankelijkheid. De Wet digitale overheid vereist dat overheidswebsites en -applicaties toegankelijk zijn voor iedereen. Digitoegankelijkheid draagt bij aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen in staat is om gebruik te maken van alle informatie en diensten die de overheid te bieden heeft.

digitoegankelijkheid buitenbeter  (2)

 

Digitoegankelijkheid van BuitenBeter

De BuitenBeter app heeft het afgelopen jaar een enorme transformatie gehad. Het avontuur begon na onze overnamen van BuitenBeter in 2022, waarna we een jaar later de grootst update ooit hebben gelanceerd. De BuitenBeter app heeft niet alleen een ander logo en kleur gekregen, de app is op elk onderdeel verbeterd. In dat proces hebben wij nauw samengewerkt met DigiToegankelijk TOP om direct de juiste stappen op het gebied van digitoegankelijkheid te zetten.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de BuitenBeter app nieuwe functionaliteiten erbij heeft gekregen die bijdragen aan de toegankelijkheid. Denk aan:

  • Portret- als landschapsmodus
    Biedt ondersteuning en flexibiliteit bij het gebruik van verschillende apparaten. Voor mensen met visuele beperkingen kan de leesbaarheid van tekst en de zichtbaarheid van elementen verschillen tussen portret- en landschapsmodus. Landschapsmodus kan bijvoorbeeld meer ruimte bieden voor grotere tekst of bredere lay-outs die beter leesbaar zijn.

  • Dynamische tekst
    Maakt het mogelijk dat gebruikers de tekstgrootte aanpassen aan hun persoonlijke leesvoorkeuren of visuele behoeften. Dit is cruciaal voor mensen met visuele beperkingen zoals slechtziendheid, die mogelijk grotere tekst nodig hebben om comfortabel te kunnen lezen.

  • Screenreader
    De BuitenBeter app is te bedienen met behulp van een screenreader. Hiermee worden alle elementen van de app voorgelezen. De screenreader dient als navigatiehulp voor gebruikers met een visuele beperking en zorgt ervoor dat ze met behulp van audio door de applicatie kunnen navigeren.

 

Vraag je Toegankelijkheidsverklaring aan voor jouw gemeente 

De bovengenoemde functionaliteiten hebben ervoor gezorgd dat iedere BuitenBeter gemeente de Toegankelijkheidsverklaring op B status aanvragen voor de BuitenBeter app. 

Hiermee voldoet de gemeente niet alleen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot digitale toegankelijkheid, de gemeenten is ook in staat om een breder publiek te bereiken, inclusief mensen met beperkingen die anders mogelijk worden buitengesloten van belangrijke informatie en diensten. Dit draagt bij aan een meer inclusieve en participatieve gemeenschap.

Het investeren in digitale toegankelijkheid kan op de lange termijn kostenbesparend zijn voor gemeenten. Toegankelijke digitale diensten vereisen minder ondersteuning en aanpassingen, wat kan leiden tot operationele efficiëntie en lagere onderhoudskosten. Bij Progresity zullen wij ook continue investeren in de digitale toegankelijkheid van onze producten. Wij werken samen met ons team van BuitenBeter toe naar de A Status. Tot die tijd kan je voor jouw gemeente de B status aanvragen met de gloednieuwe invulassistent van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties