Versterk de betrokkenheid van bewoners bij hun openbare ruimte.

Betrokken bewoners en bezoekers zijn goud waard voor het beheer van de openbare ruimte. Met de juiste tools zijn zij de ogen en oren van de publieke ruimte. Voor blijvende betrokkenheid is het wel belangrijk om meldingen en signalen direct op te volgen en er helder pro-actief over te communiceren.

BuitenBeter Progresity@3x

Niet planbaar onderhoud

Het beheer van de openbare ruimte is voor een groot deel planbaar. Als lokale overheid kun je bouw, inrichting, onderhoud en vervanging goed voorbereiden en inplannen. Dat geldt niet voor de meldingen van bewoners en gebruikers over schade, overlast of problemen. Die meldingen vragen vaak om directe actie. Adequaat reageren op meldingen maakt de publieke ruimte veiliger en prettiger. Bovendien zien bewoners direct dat zij ook zelf een actieve rol kunnen hebben bij het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Een abstract begrip als burgerparticipatie wordt zo heel tastbaar. 

Meldingen Progresity BinnenBeter

Maak structureel werk van meldingen

Meldingen van bewoners zijn bijzonder waardevol en een structureel  onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. Dat vraagt dan ook om een structurele oplossing die zowel het doen als het opvolgen van meldingen ondersteunt. BuitenBeter en BinnenBeter van Progresity maken de actieve betrokkenheid van bewoners bij het beheer van hun leefomgeving mogelijk en makkelijk. 

BuitenBeter is al jaren de succesvolle meldings-app voor bewoners in de meeste Nederlandse gemeenten. Met de app kan iedereen met een druk op de knop een melding doen van schade, overlast of afval. BinnenBeter is het systeem voor gemeente om direct werk te maken van die meldingen. Meldingen worden vastgelegd, gecategoriseerd en geautomatiseerd in het werkproces gebracht. De gemeente kan met BinnenBeter bewoners nauwkeurig op de hoogte houden van de afhandeling en beschikt over de data en rapportages om trends en terugkerende problemen te herkennen. 

Progresity ondersteunt in elke stap van het beheer.

Met de combinatie en integratie van BuitenBeter en BinnenBeter heb je als gemeente alle tools in handen om de openbare ruimte schoon, veilig en prettig te houden en de betrokkenheid van bewoners te vergroten. De oplossingen van Progresity ondersteunen lokale overheden in alle facetten van het beheer van de openbare ruimte. Van het inwinnen van informatie uit databronnen, via inspectie en meldingen tot en met monitoring, uitvoering en toezicht. Progresity heeft de softwareoplossingen en biedt advies en ondersteuning. 

Gerelateerde producten

Ontdek onze softwareoplossingen die speciaal zijn ontworpen om jouw gemeentelijke processen voor het beheer van de openbare ruimte te stroomlijnen. 

“Onze planning was ambitieus. Dankzij de intensieve samenwerking met het team van BinnenBeter hebben we obstakels samen het hoofd kunnen bieden en alles op tijd geïmplementeerd.”
Joris Burg

Projectleider implementatie, gemeente Oosterhout

“We gebruiken BinnenBeter om meer inzicht te krijgen in wijken en buurten zodat de politiek gefungeerde beslissingen kan nemen.”
Claudia Casetta

Teamleider Stadsbeheer, Gemeente Vlissingen

Heb je een vraag over dit domein?