Realtime monitoring maakt beheer effectiever en duurzamer

Sensortechnologie speelt een steeds belangrijkere rol bij het beheer van de openbare ruimte. Sensoren monitoren continu en leveren een schat aan actuele informatie op over verkeer, infrastructuur, knelpunten en omgevingsfactoren. Hoe maak je van die enorme datastroom, waardevolle inzichten om direct in actie te komen en het beheer op langere termijn te optimaliseren?

Monitoring Progresity@0.5x

Waardevolle informatie

Het beheer van de openbare ruimte wordt gevoed door data. Veel data is tegenwoordig afkomstig van sensoren en sensornetwerken, die realtime beweging, drukte, temperatuur, geluid en omstandigheden als luchtkwaliteit en vochtigheid meten. Waardevolle informatie voor beheerders en uitvoerders om de actuele situatie in de openbare ruimte doorlopend te monitoren en indien nodig – bij overschrijding van ingestelde limieten – tijdig actie te ondernemen. 

Monitoring (2)

Kosten besparen

Door continu te monitoren bouw je ook waardevolle inzichten op voor de nabije toekomst. Dat stelt je als beheerder in staat om middelen en mensen veel effectiever in te zetten. Als je exact weet wat de omstandigheden en het gebruik van de openbare ruimte ter plekke zijn – in specifieke periodes – kun je kosten besparen en kiezen voor duurzamere inzet met minder milieu-impact. 
Sensoring is een belangrijk onderdeel van de informatie-inwinning voor het openbaar beheer. De realtime data én de inzichten uit geaggregeerde data zijn voor zowel beheerders en uitvoerders als beleidsmakers waardevolle input. Geïntegreerd met andere beheerdata en -systemen kunnen sensordata bijdragen aan een veilige en leefbare openbare ruimte, aan het optimaliseren van processen en activiteiten en aan meer effectiviteit en duurzaamheid van ingezette middelen en energie. 

Van sensordata naar actie en inzicht: Progresity helpt

Progresity biedt met H2go een specifieke sensoroplossing voor realtime monitoring, besturing en alarmering van complete infrastructuren, zoals het riool. Daarnaast helpt Progresity bij het integreren van data uit sensornetwerken en het omzetten van data naar werkprocessen, directe actie en inzichten. We bieden advies, ondersteuning en de tools voor een geïntegreerd en effectief beheer van de openbare ruimte. 

Gerelateerde producten

Ontdek onze software producten die speciaal zijn ontworpen om jouw gemeentelijke processen voor het beheer van de openbare ruimte te stroomlijnen. 

“Met GeoVisia beschikt de gemeente over een pakket dat overzichtelijk is, vriendelijk is in het gebruik en oplossingen biedt voor de problemen waartegen de gemeente aanliep.”
Gijs van de Steenoven

functioneel beheerder beheersystemen, Gemeente Eindhoven

“Wij zien Progresity als een professionele leverancier met kundige medewerkers. Door als partner met elkaar samen te werken, hebben we de amibitieuze planning gehaald op een prettige manier.”
Willem Kok

Teamleider Geo-informatie, gemeente Huizen

Heb je een vraag over dit domein?