Wat is de actuele staat van de openbare ruimte?

Hoe staat de openbare ruimte ervoor in de stad, gemeente of buurt? Ken je de conditie van de infrastructuur en voorzieningen? Zijn er bijzondere omstandigheden of risicofactoren? Hoe wordt de openbare ruimte gebruikt en weet je of bewoners en bezoekers hier specifieke behoeften hebben?

inwinning header Progresity@0.5x

Alles start met inwinnen en inspectie

Het beheer van de openbare ruimte start met het inwinnen van informatie. Dat is de basis waarop je een beleidsvisie verder ontwikkelt, nieuwe plannen maakt, het beheer organiseert, budgetten toewijst, onderhoud plant en bewoners meeneemt in activiteiten, plannen en ontwikkelingen voor nu en morgen. Zonder juiste informatie ben je nergens als beleidsmaker, stadsplanner en beheerder. En valt het beheer vaak in stukjes uiteen.

Data Progresity

Actuele informatie en realtime inspectie

De informatie haal je uit verschillende bronnen. Naast publieke bronnen leveren technologische toepassingen - zoals geografische informatiesystemen (GIS), drones, 3D-scanning en sensoren - een schat aan informatie op. Verder geeft inspectie ter plekke een gedetailleerd en actueel beeld van specifieke locaties. Dankzij slimme meldingapplicaties zijn bewoners de oren en ogen van de omgeving.

Het is dus als beleidsmaker, stadsplanner en beheerder zaak om al die informatie in te winnen en te analyseren. Alleen zo kun je gezamenlijk zorgen voor een prettige, veilige en goed functionerende openbare ruimte. Dat kan een complexe klus zijn. Progresity biedt de ondersteuning en gebruiksvriendelijke oplossingen voor echt informatiegestuurd, fact based en samenhangend beheer van de openbare ruimte. 

Progresity biedt oplossingen en ondersteuning

Bij Progresity helpen we de lokale overheid om gegevens van de openbare ruimte te verzamelen. Of het nou gaat om objecten, inspecties, meldingen of sensordata: met onze software kun je gegevens slim inwinnen, analyseren én opvolgbaar maken. We hebben software om planningen te maken en maatregelen toe te wijzen. Voor de aannemer en de toezichthouder bouwen we tools om het uitgevoerde werk vast te leggen en te controleren. De oplossingen van Progresity maken assetmanagement en informatie- en risicogestuurd beheer inzichtelijker en dus minder complex. Het beheer van de openbare ruimte wordt een logisch en integraal geheel van beleid, plannen en uitvoering in een concrete plan-do-check-act-cyclus. Voor elke stap in het beheer van de openbare ruimte hebben we de softwareoplossing en bieden we advies en ondersteuning.

Gerelateerde producten

Ontdek onze softwareoplossingen die speciaal zijn ontworpen om jouw gemeentelijke processen voor het beheer van de openbare ruimte te stroomlijnen. 

“De collega’s van de buitendienst hebben nu tablets in hun auto’s en krijgen meteen de meldingen te zien waar ze mee aan het werk kunnen gaan.”
Aigul Keijzer

senior applicatiebeheerder GIS/GEO, Werkorganisatie Duivenvoorde

“De buitendienst gaat met een smartphone of tablet op pad en hoeft dus niet telkens heen en weer naar de gemeentewerf om reparaties door te geven. Dat werkt fantastisch.”
Eric Monster

Teamleider Dienstverlening bij gemeente Papendrecht

Heb je een vraag over dit domein?