Het succes van werk in uitvoering.

Het beheer van de openbare ruimte staat of valt met de uitvoering van projecten, plannen en activiteiten. Of doelstellingen worden behaald en bewoners zich veilig en thuis voelen in hun omgeving, hangt in grote mate af van de kwaliteit van de uitvoering. Het succes van het beheer wordt daar bewezen. 

Uitvoring Progresity@0.5x

Hier komt alles samen

In de uitvoering komen de voorafgaande fases en procestappen van het beheer bij elkaar. Hier werkt ook een groot aantal verschillende partijen en professionals samen. In deze fase komt het aan op een gestroomlijnd proces van projectmanagement en samenwerking. Visie, betrokkenheid van bewoners en strategische plannen zijn ingedikt tot gedetailleerde werkplannen, toegewezen middelen, direct verantwoordelijken en deadlines. 

Uitvoring Progresity

Gestroomlijnde samenwerking en coördinatie

Goed projectmanagement is cruciaal om ervoor te zorgen dat projecten en activiteiten efficiënt, gestructureerd en volgens afspraak worden uitgevoerd. Daarbij zijn samenwerking en coördinatie wezenlijke elementen. In de uitvoering heb je als lokale overheid en beheerder nu eenmaal te maken met veel actieve partijen en belanghebbenden: aannemers, gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, omwonenden. 


Soepele samenwerking en een duidelijke verdeling van taken en rollen leiden tot een betere uitvoering en tevreden betrokkenen. Als beheerder ben je er bovendien verantwoordelijk voor dat de uitvoering binnen budget en de overeengekomen (en gecommuniceerde) tijdsplanning blijft. 

De oplossing voor succesvolle uitvoering.

Uitvoering is uiteraard een essentieel onderdeel in het beheren van de openbare ruimte. Met GeoVisia Works van Progresity kun je plannen en strategieën direct vertalen naar concrete activiteiten en resultaten. Dankzij dit platform kun je projectmanagement en coördinatie uitstekend  organiseren en continu de regie houden over de uitvoering. Succesvolle uitvoering is de basis van het effectieve beheer van de openbare ruimte. 
.

Gerelateerde producten

Ontdek onze softwareoplossingen die speciaal zijn ontworpen om jouw gemeentelijke processen voor het beheer van de openbare ruimte te stroomlijnen.

“De buitendienst gaat met een smartphone of tablet op pad en hoeft dus niet telkens heen en weer naar de gemeentewerf om reparaties door te geven. Dat werkt fantastisch.”
Eric Monster

Teamleider Dienstverlening bij gemeente Papendrecht

“De collega’s van de buitendienst hebben nu tablets in hun auto’s en krijgen meteen de meldingen te zien waar ze mee aan het werk kunnen gaan.”
Aigul Keijzer

senior applicatiebeheerder GIS/GEO, Werkorganisatie Duivenvoorde

Heb je een vraag over deze processtap?