Hoe organiseer je het beheer?

Het beheer van de openbare ruimte omvat een groot aantal thema’s, verantwoordelijkheden en taken. Er zijn professionals van verschillende afdelingen en partners betrokken bij het beheer. Voor effectief en innovatief beheer is een geïntegreerde, informatiegestuurde aanpak dan ook van groot belang.

Middel 14

Diverse disciplines

De kwaliteit van de openbare ruimte is afhankelijk van de organisatie van het beheer. Op basis van beschikbare data en met wet- en regelgeving als uitgangspunt, moeten  planning, strategie, uitvoering en ontwikkeling zo effectief mogelijk georganiseerd worden. Dat doen professionals uit diverse disciplines en teams gezamenlijk: zowel van beheer en uitvoering als beleid en ICT. Dat vraagt om heldere afspraken, geïntegreerde werkprocessen, eenduidige data en slimme, afdelingoverstijgende tools.  

Beheer Progresity-1

Maak onderhoud, planning en ontwikkeling effectief

Een primaire taak van beheer is onderhoud en reparatie van infrastructuur en voorzieningen. Bewoners rekenen erop dat deze functioneel en veilig zijn. Dit is voor het publiek ook het meest zichtbare deel van het beheer en hier is de betrokkenheid van bewoners het grootst – bijvoorbeeld via meldingen. Als beheerder ben je ook verantwoordelijk voor het plannen en ontwikkelen van de openbare ruimte. Dat gebeurt op basis van de wensen en behoeften van bewoners en vanuit een visie op stedelijke ontwikkeling. Planning en ontwikkeling van het beheer is ook een samenspel van verschillende disciplines. 


Het beheer van de openbare ruimte is meer dan volgens visie en planning en op basis van meldingen en signalen voorzieningen en infrastructuur functioneel en veilig houden . Bij alles wat je als beheerder doet, spelen duurzaamheid en innovatie een rol. Oplossingen zijn zo energie-efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk, zijn ingericht op klimaatadaptatie en maken gebruik van innovatieve en toekomstvaste technologieën. 

Progresity biedt het platform en de structuur voor geïntegreerd beheer.

GeoVisia Online en GeoVisia Proces van Progresity helpen gemeenten om het beheer effectief en op een innovatieve en duurzame manier te organiseren. Onze oplossingen bieden het platform en de structuur om werkprocessen efficiënt in te richten en data op de juiste plekken eenduidig beschikbaar te maken. Zo stellen we je in staat om geïntegreerd beheer te ontwikkelen voor een aantrekkelijke en functionele openbare ruimte die voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties. 

Gerelateerde producten

Ontdek onze softwareoplossingen die speciaal zijn ontworpen om jouw gemeentelijke processen voor het beheer van de openbare ruimte te stroomlijnen. 

“Met GeoVisia beschikt de gemeente over een pakket dat overzichtelijk is, vriendelijk is in het gebruik en oplossingen biedt voor de problemen waartegen de gemeente aanliep.”
Gijs van de Steenoven

functioneel beheerder beheersystemen, Gemeente Eindhoven

“Omdat het een generiek pakket is kan er veel in GeoVisia opgenomen worden en Progresity helpt de gemeente uitstekend. Ook bij vragen of goede ideeën kan je altijd bij Progresity terecht.”
Hassan Elammouri

eheerder - Openbare RuimteGemeente Amersfoort

Heb je een vraag over deze processtap?