Progresity blogs

Optimaliseer Beheerprocessen met GeoVisia: Een Gids voor Gemeenten

Onlangs spraken we met onze Consultant Arjan Gijlstra en hij vertelde ons over hoe, dankzij de inzet van de GeoVisia Work app in combinatie met GeoVisia Online, het proces van baggeren efficiënt word uitgevoerd door de Waterschappen. Dit gesprek bood ons veel inzicht. Zowel over hoe gemeenten met deze manier van werken het baggerproces kunnen optimaliseren alsmede hoe ze deze werkwijze ook kunnen inzetten voor andere processen zoals het reinigen van kolken. Onze inzichten hebben we voor jullie in onderstaand artikel uiteengezet.

Het Belang van Efficiënt Beheer

Het beheren van infrastructuur is een cruciale taak voor waterschappen. Via het baggeren worden de waterwegen onderhouden en overstromingsrisico's gemitigeerd. Een gestroomlijnd proces kan daarbij kosten besparen en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. 

Van Baggeren tot Toezicht: Het Proces in de Praktijk

Met GeoVisia kunnen de waterschappen dit baggerproces in vier stappen efficiënt plannen, uitvoeren en controleren.

Bagger process GeoVisia

 

Verbetering van Samenwerking en Transparantie

Een van de grootste bewezen voordelen van GeoVisia is de verbeterde samenwerking tussen waterschappen en aannemers. Door duidelijke communicatie en transparante rapportage over uitgevoerde werkzaamheden kunnen discussies over meer- en minderwerk worden verminderd. De waterschappen kunnen met vertrouwen facturen controleren en geschillen voorkomen.

Uitbreiding naar Andere Beheerwerkzaamheden

Het proces van baggeren is slechts een voorbeeld van hoe GeoVisia Work in combinatie met GeoVisia Online kan worden ingezet. Doordat de Work app enorm eenvoudig is in gebruik leent deze zich uitstekend voor administratief kleinere processen zoals het maaien het snoeien en het reinigen van kolken. 

Conclusie

Het Bagger proces van de waterschappen illustreert de waarde van GeoVisia bij het optimaliseren van processen. Door GeoVisia in te zetten voor de processen binnen jouw gemeente ben je in staat de beheerprocessen te optimaliseren, kosten te besparen en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Met duidelijke communicatie en transparante rapportage kunnen ze efficiënt samenwerken met aannemers en geschillen verminderen. Kortom, GeoVisia biedt een krachtige oplossing voor het beheren van assets in de openbare ruimte.

Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben over de inrichting van de processtappen, kansen zien tot het verbeteren van de processen in jouw organisatie of gewoon de boel eens ‘werkend’ willen zien, aarzel dan niet om contact op te nemen met Arjan.

Arjan Gijlstra