Gemeente Gouda maakt gebruik van de openheid en flexibiliteit van GeoVisia

Progresity werkt al jaren met veel plezier voor uiteenlopende opdrachtgevers die zich bezig houden met (het beheer) van de openbare ruimte. Van gemeenten tot onderzoeks- en adviesbureaus en van waterschappen tot aannemers die voor gemeenten werken.

Stadhuis Gouda

Gouda, de stad die dit jaar viert dat het 750 jaar geleden stadsrechten ontving, gebruikt sinds 2015 GeoVisia voor het beheer van de openbare ruimte. “Wij hebben voor GeoVisia gekozen vanwege de flexibiliteit voor het inrichten van eigen processen en de vrijheid die het ons biedt om uit te breiden naar meerdere disciplines”, vertelt Margot Quist, Teamcoördinator GEO-informatie en Informatiemanager voor het ruimtelijk domein. In dit interview worden wij meegenomen in de werkprocessen van de gemeente in combinatie met de inzet van GeoVisia.

Het databeheer in huis

De gemeente Gouda worstelde met het delen en actueel houden van de beheerdata. Waarbij veel stakeholders, zowel intern als extern de data nodig heeft. “Het is van belang dat je als gemeente zelf goed grip hebt op de data. Wij hebben voorheen de regie uit handen gegeven en het databeheer uitbesteed aan aannemers die ook het dagelijks beheer van de openbare ruimte uitvoerden. Vaak kregen wij dan een Excelbestand terug, maar soms ook helemaal niets. Dit zorgde voor een hoop gemopper, want uiteindelijk wisten wij ook niet meer wat ons areaal was en waarvoor we betaalden.

Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat de gemeente het anders wilde aanpakken. Het databeheer is weer  in huis gehaald. Een veranderproces wat jaren heeft geduurd. Nu wij de data in huis hebben, weten wij precies wat de kosten van ons areaal zijn, zowel voor nu als in de toekomst. Daarnaast hebben wij ook inzicht in de projecten die wij de komende jaren kunnen uitzetten in de markt” aldus Margot Quist.

 

“Ik ben een groot voorstander om data te delen, breder dan alleen je eigen club.”
Margot Quist

Teamcoördinator Geo-informatie en Informatiemanager ruimtelijk domein, Gemeente Gouda

“Wij als gemeente zijn met z’n allen, op die paar vierkante kilometers aan het werkt. De één voert een project uit voor de parkeerveiligheid en de andere om de mobiliteit voor mindervalide in de wijk te verbeteren. Je hebt altijd de juiste informatie nodig om die projecten te realiseren.

Door de inzet van GeoVisia wordt de actuele beheerdata met alle collega’s in de gemeente gedeeld. Zo heeft het Geo-informatieteam meerdere disciplines dicht bij elkaar staan. Zowel BGT- als BAGbeheerders maken ook deel uit van dit team. “Daarbij zijn ook de databeheerders gekoppeld aan onze productbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor de inspecties, het dagelijks onderhoud en de beoordeling uitvoeren. Deze werkprocessen worden allemaal ondersteunt door de inzet van GeoVisia.”

Iedereen werkt met GeoVisia

Met GeoVisia heeft de gemeente een systeem in huis waarmee meerdere beheerdisciplines procesmatig worden beheerd. Het stelt de gemeente in staat om flexibel te acteren, ook met externe partijen en adviseurs. Margot Quist: “Een verandering die wij de afgelopen jaren hebben gezien is dat het buiten gebruik van beheersystemen is toegenomen. Zo werken beheerders en inspecteurs direct hun data bij in GeoVisia Online. Daarnaast maken ook al onze externe partijen gebruik van GeoVisia.

Met ons wegbeheer kunnen wij dankzij GeoVisia snel schakelen. Zo worden inspecties uitgevoerd en het klein onderhoud wordt direct, online beschikbaar gesteld aan de aannemer in GeoVisia Online. Dit vind ik een mooie voorbeelden van hoe je het gehele proces door diezelfde data, dezelfde database en dezelfde applicatie met slimme procesinrichting kan worden gebruikt.”

Open samenwerken

Over waarom Gouda voor GeoVisia heeft gekozen kan Margot duidelijk zijn. “Vooral de openheid en de flexibiliteit van GeoVisia hebben voor ons de doorslag betekend”, vertelt Margo Quist: “Die openheid is ook iets waaraan wij veel waarde hechten. Mijn boodschap aan de markt is ook om goede ideeën van anderen te omarmen en niet gelijk als een bedreiging te zien.”

“Ook vanuit het bedrijfsleven is het belangrijk om goed met elkaar samen te werken en niet met z’n alle allemaal hetzelfde te gaan doen. Werk ook samen en zorg dat jouw software open is om ook gegevens die op een ander systeem worden verzameld ook beschikbaar te stellen via jouw eigen applicatie.”

Onze klant cases

Heb je een vraag?