Progresity blogs

Geografische Rekenregels: De Basis van het efficiënte GeoVisia

Onlangs starten we op 3 juli jl. een reeks inspiratiesessies over functionaliteit van GeoVisia. Deze eerste editie had als onderwerp “Geografische rekenregels” en is onderaan dit bericht integraal terug te kijken.

Geografische rekenregels zijn een essentieel onderdeel van elk modern beheersysteem. Deze regels automatiseren het proces van het verwerken en beheren van geografische data. Hierdoor kunnen gebruikers snel en efficiënt belangrijke informatie verwerken. Dit artikel is een uitwerking van de eerder genoemde inspiratiesessie en hierin gaan we dieper in op wat geografische rekenregels zijn, hoe ze werken, en welke voordelen ze bieden aan jouw organisatie.

Wat zijn Geografische Rekenregels?

Geografische rekenregels, zoals de naam al aangeeft, zijn regels die betrekking hebben op de verwerking van geografische data. Ze zorgen er voor dat bij het plaatsen of verplaatsen van een object bijhorende gegevens automatisch worden ingevuld. Dit kan variëren van simpele zaken, zoals het invullen van de wijk, buurt en straat van het object, tot meer complexe operaties, zoals het bijwerken van onderhoudsinformatie zoals besteksposten of het bereken van de harde en zachte randen.

Praktische toepassingen

Een van de meest voorkomende toepassingen van geografische rekenregels is te vinden bij weginspecties. Wanneer een inspecteur klein onderhoud wil rapporteren, kan dit gedaan worden door een punt op de kaart zetten. De applicatie neemt vervolgens automatisch de relevante gegevens van het wegvakonderdeel, waarbinnen het klein onderhoud is geplaatst, over. Hierdoor kan de inspecteur het klein onderhoud paspoort efficiënt invullen. Andersom wordt het klein onderhoud ook direct gekoppeld aan het betreffende wegvakonderdeel waardoor vanuit het verhardingsobject, naast inspectiegegevens, maatregelen en informatieobjecten, ook de historie van klein onderhoud geborgd is.

Een ander praktisch voorbeeld is te vinden bij het beheer van speeltoestellen. Een geografische rekenregel kan ervoor zorgen dat bij het intekenen van een speeltoestel op de kaart, automatisch de naam van de speeltuin wordt ingevuld vanuit het speelterrein en de ondergrond automatisch ingevuld wordt vanuit de speelondergrond. Dit maakt het de administratie en daarmee het beheer een stuk efficiënter.

Technische Details

We onderkennen twee soorten geografische rekenregels.

De eerste variant werkt door middel van een verwijzende sleutel tussen sublagen en hoofdlagen in de database. Wanneer een object wordt ingevoerd in een sublaag, zoals het reeds genoemde klein onderhoud, wordt de relevante informatie uit de hoofdlagen, zoals het type verharding, automatisch overgenomen.

De tweede variant werkt op basis van locatie. Deze zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hoeveelheid obstakels (bomen, masten, meubilair, etc.) in een groenvak worden geregistreerd.

Voordelen voor jouw organisatie

De voordelen van geografische rekenregels zijn duidelijk:

  • Efficiëntie: Door automatisering van gegevensoverdracht wordt tijd bespaard en worden menselijke fouten verminderd.
  • Consistentie: Gegevens blijven consistent en up-to-date zonder handmatige invoer.

Gebruik

Als gebruiker voeg je zelf eenvoudig nieuwe regels toe zonder de hulp van een consultant, wat flexibiliteit en autonomie bevordert. Dit doe je direct vanuit GeoVisia.

Toekomstige Ontwikkelingen

Met de komst van het nieuwe GeoVisia 7, worden geografische rekenregels verder verbeterd en uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is het automatisch bijwerken van de actuele kwaliteitsniveaus op object niveau bij het uitvoeren van een beeldschouw. Dit maakt het voor gemeenten en andere organisaties nog gemakkelijker om hun geografische data efficiënt te beheren en te gebruiken.

Conclusie

Geografische rekenregels zijn een krachtig hulpmiddel in GeoVisia, die zorgen voor automatisering en efficiëntie in het beheer van (geografische) data. Door het begrijpen en toepassen van deze regels verbeter je de werkzaamheden voor jou en je collega’s significant. GeoVisia rekenregels bieden een solide basis voor een gestructureerde aanpak van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Door middel van heldere richtlijnen kunnen we de kwaliteit en duurzaamheid van de openbare ruimte waarborgen en tegelijkertijd de efficiëntie en effectiviteit van het beheer optimaliseren.

Deze aanpak sluit naadloos aan bij de missie van Progresity. In een tijd waarin beheerders van openbare ruimte steeds efficiënter moeten werken, bouwen wij bij Progresity software die mensen met data en data met data verbindt. Door onze innovatieve oplossingen te integreren, kunnen beheerders met meer inzicht en precisie hun taken uitvoeren, wat resulteert in een beter beheerde en duurzamere openbare ruimte. Onze toewijding aan het verbinden van mensen en data vormt de kern van ons streven naar een efficiënter en effectiever beheer van de openbare ruimte.

Registratie van 1e inspiratiesessie

Onderstaand kun je de opname van de eerste inspiratiesessie terugkijken.