Progresity blogs

Tel uit je bomen in Tilburg

De gemeente Tilburg (ruim 225.000 inwoners, 115.000 solitaire bomen) heeft de uitdagingen rondom het bomenbeheer bij de kern opgepakt. De boombeheerders van de gemeente kwamen erachter dat data versnippert bij zowel de gemeente als haar partners lag en dat de data van boomveiligheidscontroles (BVC) verouderd was. Tel daarbij op de ruim 120 infrastructurele projecten, waar actuele asset informatie cruciaal is, die jaarlijks in de gemeente worden uitgevoerd. Dan wordt de uitdaging voor de gemeente om dit proces te gaan stroomlijnen al snel helder.

“Onze doelstelling was om inzicht te krijgen in het bomenbestand, processen te stroomlijnen en kosten naar beneden te krijgen. Door de inzet van GeoVisia en de ondersteuning van Progresity hebben wij in zeer korte termijn deze doelstellingen ruimschoots behaald.”

Aldus Rogier Mulder, adviseur groen- en boombeheer in de gemeente Tilburg.

Handboek bomen

De gemeente heeft dit resultaat behaald door het gewenste boombeheerproces volledig uit te werken. Het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen gaf hen daarbij de juiste kennis en kunde. Aangezien het beheersysteem dat de gemeente Tilburg inzette niet voldeed aan de gestelde eisen, is een marktconsultatie gestart. Daaruit kwam GeoVisia als beste keuze.

Screenshot Bomen Tilburg

GeoVisia ondersteunt de volledige beheercyclus op basis van het iAMPRo model van het CROW. Zo heeft de beheerder inzicht van de aanplant tot het rooien van de boom. De volgende processen worden via GeoVisia ondersteunt;

  • Registratie boomlocatie en vaste gegevens op basis van IMBOR;
  • Boomveiligheidscontrole (BVC);
  • Snoeien op basis van de uitgevoerde BVC;
  • Boomveiligheidsonderzoek (BVO);
  • Boomeffectanalyse (BEA) ten behoeve van projecten

De beschrijvende gegevens van de boom zijn op basis van de IMBOR standaard geregistreerd. De kwalitatieve gegevens op basis van het Handboek Bomen.

“Alle partners die aan tafel zitten, zowel intern als extern, hebben hetzelfde boek voor zich liggen. Dat scheelt ontzettend veel bij registratie van informatie als bij het uitvoeren van de werkzaamheden. We spreken allemaal dezelfde taal.”

Volledig beeld

Komend jaar (2024) wordt in het laatste deel van de gemeente de BVC uitgevoerd. Na deze ronde heeft de gemeente een volledig beeld gekregen van de kwaliteit van het bomenbestand. Dat maakt de volgende stap mogelijk, namelijk risico gestuurd beheer. Dat houdt in dat we niet standaard elke boom gaan controleren, maar op basis van diverse bronnen en richtlijnen eerst de risico’s bepalen. “Veel bomen in de stad zijn ruim 50 jaar oud en hebben bij de aanplant geen goede groeiplaats gekregen. We merken nu de uitdagingen in de stad met betrekking tot de ruimte voor deze bomen. Door volledig inzicht in het areaal te hebben, kunnen wij slimmer keuzes maken in het boombeheer met als resultaat een hogere kwaliteit.”

Project begeleiding

Vanuit Progresity is Arjan Gijlstra als consultant nauw betrokken geweest bij dit traject. Van de ondersteuning bij het inzichtelijk krijgen van het gewenste proces, het inrichten van de werkprocessen in de applicatie tot aan het opleiden van de medewerkers.

De boombeheerder bij de gemeente Tilburg weet heel goed hoe hij zijn boomprocessen, zoals BVC, BEA, nader onderzoek en inboet, in de praktijk geregeld wil hebben. Op basis van deze kennis hebben we samen de IMBOR+ inrichting van GeoVisia zo optimaal mogelijk verder ingericht, zodat de gebruiker buiten op een zo efficiënt mogelijke wijze de data verzameld. Op basis van deze data krijgt de gemeente een beter beeld van de kwaliteit van het bomenareaal en welke acties in beheer nodig zijn.

Aldus Arjan Gijlstra, Technisch consultant bij Progresity.