Vrijheid om zelf in te richten is groot pluspunt

Progresity werkt al jaren met veel plezier voor uiteenlopende opdrachtgevers die zich bezig houden met (het beheer) van de openbare ruimte. Van gemeenten tot onderzoeks- en adviesbureaus en van waterschappen tot aannemers die voor gemeenten werken.

Referentie_Eindhoven_DataQuint1


De gemeente Eindhoven gebruikt GeoVisia als kernapplicatie voor het beheer van alle bovengrondse objecten. “Vooral de vrijheid waarmee we de applicatie kunnen inrichten, vinden we een absolute meerwaarde”, vertelt Gijs van de Steenoven, functioneel beheerder beheersystemen.

In GeoVisia staat de kaart van de gemeente centraal. Gebruikers zien bomen, afvalbakken, plantsoenen en alle andere objecten in de buitenruimte overzichtelijk in beeld. Per object zijn data toegevoegd, zoals de status en wanneer een actie noodzakelijk is – bijvoorbeeld of een boom moet worden gesnoeid of een straatkolk moet worden gereinigd. In het systeem zien gebruikers dus wat zich in de buitenruimte bevindt en in welke staat het verkeert. Die data staan in GeoVisia overzichtelijk bij elkaar en worden door gebruikers ingevoerd, aangepast en opgeslagen. Dus zodra de boom is gesnoeid of de kolk is gereinigd, past de gebruiker de data aan in het systeem en blijft het overzicht altijd up-to-date.

“Het grote onderscheid van GeoVisia ten opzichte van andere applicaties is dat het een open applicatie is. Dat betekent dat je het vanaf de start helemaal naar eigen wens kunt inrichten en toch gebruik kunt maken van landelijke standaarden. Je bepaalt bijvoorbeeld zelf welke meet- en schaalbalken voor jou relevant zijn”, vertelt Van de Steenoven.

"Met GeoVisia beschikt de gemeente over een pakket dat overzichtelijk is, vriendelijk is in het gebruik en oplossingen biedt voor de problemen waartegen de gemeente aanliep."
Gijs van de Steenhoven

Sr. Informatievoorziening Stadsbeheer, Gemeente Eindhoven

Gebruiksvriendelijkheid neemt toe

In de zes jaar waarin de gemeente Eindhoven met de applicatie werkt, zijn zeker twintig nieuwe processen toegevoegd en minstens honderd nieuwe gebruikers aangemeld. Een van die processen is het controleren van de kwaliteit van de buitenruimte. Dit is onder andere van belang tijdens de openbare aanbesteding voor het integraal reinigingsbestek van de stad. In die aanbesteding staan de minimale eisen van de kwaliteit beschreven, waarop een aannemer kan inschrijven.

De kwaliteitseisen en sancties voor het niet behalen van die eisen, staan als variabelen ingevoerd in GeoVisia. Tijdens de looptijd van het bestek worden de data van de verschillende locaties geëxporteerd en beoordeelt een onafhankelijk keurder de kwaliteit. De directievoerder houdt toezicht op het proces. De aannemer ontvangt vervolgens een rapportage vanuit GeoVisia. Zo kijken alle ketenpartners –aannemer, beeldkeurder, directievoerder en beheerder zelf – allemaal naar dezelfde gegevens. “Dat werkt heel efficiënt”, vertelt Van de Steenoven. “Alle partners hebben toegang tot hetzelfde systeem waarin de data overzichtelijk zijn opgenomen. Iedereen weet hierdoor precies wat hij of zij moet doen.

Bovendien neemt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem toe. Hoewel niet alle betrokkenen gewend zijn om met een tablet te werken, zien wij toch dat er steeds minder gebruikersondersteuning nodig is.”

Alle ketenpartners kijken letterlijk in dezelfde omgeving. Dat werkt heel efficiënt.
Gijs van de Steenhoven

Sr. Informatievoorziening Stadsbeheer, Gemeente Eindhoven

Bestrijding eikenprocessierups

Een ander belangrijk proces dat de gemeente Eindhoven heeft ingericht is de bestrijding van de eikenprocessierups. Een jaarlijks terugkerend probleem dat voor steeds meer overlast zorgt. Nog ver voordat de rupsen actief worden, maakt de gemeente met GeoVisia een analyse van de eiken met een potentieel risico in risicovolle gebieden. Door die gegevens te vergelijken met de vlindergevoelige gebieden, weten ze welke bomen preventief moeten worden behandeld. Bomen die niet preventief behandeld kunnen of mogen worden, maar waar de rupsen wel voor overlast zorgen, worden op basis van meldingen geregistreerd in GeoVisia en curatief bestreden.

In de applicatie staat met kleuren de wijze van behandeling aangegeven zodat de aannemer direct ziet wat er met welke boom moet gebeuren. Ook staat de deadline aangegeven waarbij er sancties volgen wanneer deze niet wordt behaald.

Ook inspectie en onderhoud van sportvelden en parkeerautomaten zijn opgenomen in GeoVisia.

Data overzichtelijk bij elkaar

De gemeente heeft een eikenprocessierups-inspecteur aangesteld die als aanspreekpunt fungeert voor alle klachten en communicatie rondom de bestrijding van deze insecten. Inwoners, aannemers en andere betrokkenen krijgen hierdoor snel antwoord op hun vragen of inzicht in de status van een klacht.

Afgelopen jaar draaide er een pilot waarin de aannemer die de preventieve behandeling uitvoert, een garantie geeft op de behandeling. Mocht deze niet hebben gewerkt, dan moet de aannemer de kosten van de curatieve behandeling betalen. En ook in dit geval staan alle data in de applicatie opgeslagen.

Basis voor meerjarenbeleid

In oktober 2019 zijn een aantal andere processen toegevoegd aan de applicatie. Zoals het beheren van de brondata voor het betaald parkeren in Eindhoven. Van de Steenoven: “Het inspecteren van de parkeerautomaten gebeurt daardoor sneller en de parkeerbeheerder heeft alle gegevens in één registratiesysteem staan. Deze data vormen ook de basis voor het Nationaal Parkeer Register en afdeling Handhaving.

Ook de technische kwaliteit van sportvelden en sportaccommodaties is een prachtig voorbeeld. Door die data in het systeem op te nemen, ontstaat een goede basis voor een integraal meerjarenbeleid. Als gemeente krijg je hierdoor nog meer inzicht in de financiële situatie, nu en in de toekomst. Maar dat proces staat momenteel nog in de kinderschoenen.

De gemeente Eindhoven is nog lang niet klaar met het bedenken en instellen van nieuwe processen in GeoVisia. Van den Steenoven: “We weten heel goed wat kan en wat niet kan. Het prettige aan het systeem is dat we zelf de regie hebben en duidelijk zien wat de effecten zijn van onze acties.”

Onze klant cases

Heb je een vraag?